søndag 2. november 2008

Kontortid II

Av: Bani-Bangou
Jeg har tidligere skrevet om mitt viktigste arbeide: makulering. Selv om jeg gjerne skulle viet hele dagen til makulering, står også andre oppgaver på dagsorden. Når makuleringen er overstått setter jeg meg på post; jeg vokter over Oslos gater. Jeg håndhever ro og orden. I flere måneder har jeg gått i lære hos den store mester, Emi. Jeg lærer å forebygge og stanse ordensforstyrrelse. Min oppgave er å sørge for at mennesker og dyr ikke oppholder seg unødvendig i gata her. Dette krever stor tålmodighet og et våkent blikk. Jeg må vite hvem som skal gå her, hvordan de skal gå her og når de skal gå her. Det er viktig å kjenne igjen hva som er mistenkelig. Jeg forsøker å bjeffe på det jeg må og ikke alt som rører seg.

Ingen kommentarer: