torsdag 27. november 2008

Ett bein i hvert måltid, en katt i hvert tre – og om det ikke kan spises, piss på det

-en historie om ordførerhunden Bosco


Av: Emi-Pemi
Jeg har vurdert det, og flere av mine venner har vurdert det. Hva med å stille til valg? Vi kan befri våre tobeinte venner fra politikerene de klager på. Vi kan redde oss selv fra båndtvangsregler og raseforbud.

Til nå har dette vært en ønsketanke, men etter å ha lest om ordførerhunden Bosco har jeg fått nytt håp. Bosco var hunden som i en årrekke styrte den lille byen Sunnol i Kalifornia under slagordet "Ett bein i hvert måltid, en katt i hvert tre – og om det ikke kan spises, piss på det". I følge innbyggerne i Sunol er det ikke tvil om at Bosco var rett mann for å styre den lille byen. I 1994 døde Bosco etter 13 års tro tjeneste. I nær fremtid reises en bronsestatue av byens store valp i sentrum av Sunol.

Tror du redaktøren skrøner nå? Nei for tenk, det gjør jeg ei: http://www.abcnyheter.no/node/67858


Ja,ja,mennsann, jeg skal jammen tenke på det. Kanskje skal jeg stille til valg.

Ingen kommentarer: