lørdag 14. mars 2009

Ingen helårsbåndtvang i Oslo!! -Fornuften seiret tilslutt.

Av: Redaksjonen

Det er med stor glede redaksjonen mottok nyheten om at det ikke blir innført helårs båndtvang i Oslo!! Å løpe løs og være fri burde være en grunnleggende rettighet, og det bustreisende forslaget om helårsbåndtvang var en ytterst arrogant fornærmelse og en trussel mot vår livskvailtet. Dette slaget er vunnet, men medlemmer av menneskearten fremviser gjentatte ganger skremmende arrogante og artfiendtlige holdninger mot hunder... En fremtidsvisjon må være å bekjempe det filosofen Peter Singer kaller artsisme:“Speciesism… is a prejudice or attitude of bias in favor of the interests of members of one’s own species and against those of members of other species.”


Hvordan kunne de tenke på å ta fra oss dette???

Les også:
Kjære Erling
Opprop mot helårsbåndtvang i Oslo

1 kommentar:

Anonym sa...

Det går ikke an å ta fra noen den gleden der! Det er frihetsberøvelse som går langt utover til og med det mine foresatte driver med fra tid til annen. Syns Amnesty har en svært hull i papirmassen sin siden de ikke tar tak i slike problemer.